Servando Barreiro | OSA 2011

Servando Barreiro wystawiał swoje prace między innymi w Madrycie, Linz, Berlinie, na Islandii, w Galicji, Paryżu, Rzymie, Montevideo, Trondheim, Bergen i Oslo – czasami w postaci interaktywnych instalacji, innym razem w formie audiowizualnych przedstawień lub warsztatów poświęconych otwartemu oprogramowaniu i technologiom.Jego ostatni projekt, minitronics.net, jest poświęcony badaniu zagadnienia „physical computing” (przetwarzania namacalnego) przy użyciu tanich sensorów i otwartego oprogramowania.

Więcej informacji:
Synthoscope to spektakl audiowizualny, który eksploruje związek pomiędzy częstotliwościami słyszalnymi a ich wizualnym przedstawieniem. Nie jest to tylko czysto techniczna analiza, ale też estetyczne i bogate, a jednocześnie minimalistyczne widowisko. Część audio jest prezentowana na żywo przy użyciu samodzielnie skonstruowanych syntezatorów w połączeniu z technologią sprzętu audio rodem z lat 70. Jednym z tych sprzętów jest „zwojnica”, która przetwarza niesłyszalne fale elektromagnetyczne emitowane przez otaczającą nas technologię elektryczną na „dźwięk”. Co ciekawe, nawet bez użycia komputera, prawie każde urządzenie zasilane bateriami lub prądem elektrycznym generuje znaczne pole elektromagnetyczne dookoła siebie. Wersja 2.0 spektaklu jest zasilana laserami, dzięki czemu nie ma potrzeby używania „ciężkiego” oscyloskopu, kamery, beamerów…


Servando Barreiro has been pressenting works in Madrid, Linz, Berlin, Iceland, Galicia, Paris, Rome, Montevideo, Trondheim. Bergen, Oslo among other locations. Sometimes in form of an interactive installation and sometimes as an audiovisual performance or a workshop about free technologies and open source.

the last  project  I'm working on is minitronics.net  dedicated to the exploration of the physical computing with low cost sensors and open hardware/software.
more info at
Synthoscope it’s an audiovisual performance. It explores the relationship between the audio frequencies and the visual representation of it. Far from being a just technical exploration of the medium, It has a very esthetical and rich but at the same time minimalistic visual part. The audio part it’s all generated “live’ with a set of self-made (DIY) synthesizers, combined with other kind of 70’s sexy audio gear technology.. One of this audio generators it’s a “magnet-coil” that transforms the invisible-silent electromagnetic waves radiated by the electronic technology that surrounds us into “sound”. Also interesting to see how even without a computer in the setup, almost everything that has batteries or goes plugged to power generates a substantial electromagnetic field around it. the 2.0 version of this performance it’s being powered by hacked lasers, a nice step forward that avoids the need of using a “heavy” oscilloscope + camera + beamers…..