ALVA NOTO | OSA 2011

alva noto . unitxt dervate version 2009 photos: dieter wuschanski


CARSTEN NICOLAI (alias Noto, Alva Noto) mieszka i pracuje w Berlinie i Chemnitz.

„W pracy Nicolai’a, muzyka i sztuki wizualne nie są produktem ubocznym jedno drugiego. Jedno powołuje drugie do istnienia”, Rob Young, 2006.

Berliński artysta wizualny i wykonawca muzyki elektronicznej, Carsten Nicolai, tworzy pod pseudonimem Noto lub Alva Noto. Określane jako „mechaniczna muzyka w najpiękniejszej odmianie”, jego występy na żywo łączą dźwięk elektroniczny z wizualizacjami w czasie rzeczywistym. Twórczość Nicolai’a urzeka swoją elegancją, prostotą i chłodnym technicyzmem.Razem z Olafem Benderem, Alva Noto prowadzi wytwórnię płytową Raster-Noton (w Niemczech), w której produkowana jest większość jego utworów. W ostatnich latach koncertował na najbardziej prestiżowych scenach świata i zdobył mnóstwo ważnych nagród w dziedzinie sztuki i muzyki elektronicznej. Współpracował z takimi artystami, jak Ryuichi Sakamoto, Blixa Bargeld, Ryoji Ikeda, Mika Vainio, Michael Nyman czy Thomas Knak. Wspólnie z Olafem Benderem i Frankiem Bretschneiderem, Nicolai utworzył pionierską markę „supergroup”.

CARSTEN NICOLAI (aka noto, alva noto) 
lives and works in Berlin and Chemnitz, Germany.

“in nicolai’s work neither music nor visual art are by-products of one another – the one calls the other into being” – rob young, 2006 
Berlin based visual artist/electronic musician carsten nicolai performs and records using the pseudonyms noto and alva noto. described as ‘metal machine music of a most beautiful kind’, nicolai’s powerfully synaesthetic live performances combine minimal electronic sounds and real-time visualisations. nicolai’s works captivate consistently through their elegance, simplicity and cool technicism.


Together with olaf bender alva noto runs the record label raster-noton (germany), on which most of his output is released. in recent years he has performed in many of the world’s most prestigious spaces and has won a number of highly regarded prizes for art and electronic music. he collaborated with the likes of ryuichi sakamoto, blixa bargeld, ryoji ikeda, mika vainio, michael nyman and thomas knak. with olaf bender and frank bretschneider he founded the pioneering label ‘supergroup’ signal.


www.alvanoto.com
www.raster-noton.net