Patryk Zakrocki | OSA 2011Patryk Zakrocki improwizator, kompozytor, artysta dźwiękowy [ur. 1974 r. w Warszawie]. Obecnie gra  w duecie SzaZa na skrzypcach, syntezatorze modularnym i elektrycznej mbirze, zmienia melodyjki w starych pozytywkach i prowadzi Zakład Produkcji Dźwięku, którego najnowszą aktywnością jest Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego.

Zajmuje się muzyką kameralną, elektroakustyczną i szeroko pojętym słuchowiskiem. Opublikował 11 albumów płytowych. Jest autorem muzyki do spektakli m.in. P.Cieplaka, K.Globisza, P. Miśkiewicza, L. Mądzika, I. Gorzkowskiego i filmów m.in. M. Pieprzycy, K. Kozyry, jak również wielu filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i niemych. Wśród tych ostatnich znalazły się etiudy studenckie Romana Polańskiego i animacje lalkowe Władysława Starewicza. Autorska ścieżka dźwiękowa napisana do obrazów była do tej pory prezentowana w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i Islandii, a wkrótce odwiedzi także Chiny i Japonię.

Swoje utwory wielokanałowe Patryk Zakrocki wystawiał  m.in w galerii Zachęta, C.S.W. w Toruniu i w Warszawie. Prowadził cykl koncertów Galimadjaz, wspoltworzył "Inwazje dzwieku" w Zachecie, jest kuratorem KinoAudio przy Europejskim Kongresie Kultury2011

Muzyka Patryka Zakrockiego była kilkakrotnie nagradzana i wyróżniana, co sprawiało mu zawsze bezwstydną przyjemność.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

An improviser, composer and sound artist. Currently he performs in a duet SzaZa playing a violin, synthesizer and electric mbira. He changes melodies in the old music boxes and runs Sound Production Workshop. He is interested in chamber music, electro-acoustic music and widely understood radio drama. He’s an author of music for the spectacles of P. Cieplak, K.Globisz, P.Miśkiewicz, L. Mądzik, I. Gorzkowski and films of M. Pieprzyca, K. Kozyra and a lot of documentaries, shorts and mute films. Among the last ones there are film etudes by Roman Polański and puppet animations by Władysław Starewicz. 

The accompanying auteurist soundtrack has been shown in the USA, Norway and Iceland and is going to be presented in China and Japan. He’s exhibited his pieces in Zachęta Gallery, C.S.W. in Toruń and Warsaw. He ran a concert series Galimadjaz and co-founded “Sound Invasion” project in Zachęta. He’s a curator of KinoAudio at the European Congress of Culture 2011. Patryk Zakrocki’s music has been appreciated and awarded during various events to the joy of the author.