Rec+Abstrakt | OSA 2011
Rec+Abstrakt to duet Karolina Rec (wiolonczela; Kings of Caramel, Cieślak i Księżniczki, Nathalie and the Loners) i Rafał Dętkoś (elektronika; Abstrakt Struktur, Ucho, Solaris) - połączenie klasycznego brzmienia wiolonczeli ze współczesnym instrumentem, jakim stał się komputer. Duet powstał przy okazji współpracy muzycznej z Sopockim Teatrem Tańca.

Dzisiaj rola wiolonczeli została zredukowana głównie do interpretacji muzyki z wieków minionych. W duecie z elektroniką jest nie tylko zjawiskiem interesującym sonorystycznie – staje się próbą podejścia do nowej kameralistyki, z naciskiem na tworzenie homogenicznego współbrzmienia dwóch skrajnie różnych instrumentów. Efekt tego połączenia stanowi harmonijna forma, której elementy paradoksalnie są nierzadko w opozycji względem siebie, wyraziście wydobywając wzajemne cechy.

Duet został nominowany do Nagrody Teatralnej Miasta Gdańsk za muzykę do spektaklu „Transkrypcje”

Zrealizował muzyczne projekty teatralne:

2009, Muzyka do spektaklu teatru,, Teatr Okazjonalny „Powiększenie” Sopocka Scena OFF de BICZ w zespole: Karolina Rec (wiolonczela), Rafał Dętkoś (elektronika) 
2010 - Muzyka do spektaklu „Transkrypcje” Sopockiego Teatru Tańca - Sopocka Scena OFF de BICZ,w zespole: Karolina Rec (wiolonczela), Rafał Dętkoś (elektronika) 
2010 - Muzyka do spektaklu ,,le sni'' Teatru Tańca -Good Girl Killer - premiera TRANSVIZUALIA 010.w zespole: Karolina Rec (wiolonczela), Rafał Dętkoś (elektronika)
2010 - Muzyka do filmu ,,The Invisible River'' Kamila Chomicz. w zespole: Karolina Rec (wiolonczela), Rafał Dętkoś (elektronika) 
2010 - Muzyka do spektaklu ”VITRUVIAN MAN” Sopockiego Teatru Tańca Sopocka - Scena OFF de BICZ. w zespole: Karolina Rec (wiolonczela), Rafał Dętkoś (elektronika)


///////////////////////////////////////////////////////////////////

Rec&Abstract duet is composed of Karolina Rec (a cellist; Kings of Caramel, Cieślak i Księżnczki, Nathalie and the Loners) and Rafał Dętkoś (electronic music ; Abstrakt Struktur, Ucho, Solaris). It is a blend of classical sounds of the cello and the most modern of instruments, that is a computer. The duet was created during the cooperation with Sopot Dance Theatre. Nowadays, the role of the cello is reduced mainly to interpretation of the music of bygone ages. When put together with electronic music it is not only a merely interesting sonoristic phenomena but also a new approach towards chamber music, with an emphasis on creating a homogeneous consonance of the two extremely different instruments. 
The effect of such combination constitutes a harmonious form, the elements of which are, paradoxically, in a frequent opposition, highlighting their characteristic features. Rec&Abstract was given a City of Gdańsk Theatre Award nomination for music to the spectacle „Trankrypcje”. 
Among their main music theatre projects are: 2009 Okazjonalny Theatre, music for a spectacle “Powiększenie” (OFF de BICZ Sopot Stage) 2010 Sopot Dance Theatre, music for a spectacle “Transkrypcje” (OFF de BICZ Sopot Stage) 2010 Good Girl Killer Dance Theatre, music for a spectacle “le sni” (premiered on Transvisualia’10 Festival) 2010 Music for a film “The Invisible River” directed by Kamila Chomicz 2010 Sopot Theatre Festival, music for a spectacle “VITRUVIAN MAN” (OFF de BICZ Sopot Stage)