DOROTA WALENTYNOWICZ / in fear of dead enigmas | OSA 2011

foto Marek Frankowski


Artystka wizualna, - zajmuje się fotografią, sztuką dźwięku, sztuką wideo, tworzy instalacje, obiekty kinetyczne, prace interaktywne i projekcje świetlne. Jej obecna działalność koncentruje się wokół filozoficznych uwarunkowań wynalazku obrazu technicznego, jako mechanizmu wspierającego industrializację współczesnej kultury. W swoich pracach chętnie porusza problem przemian, jakie dotykają współczesne społeczeństwa. Anektuje przy tym w obręb dzieła sztuki właściwe dzisiejszej kulturze materiały i formy komunikacji.

Dorota Walentynowicz jest absolwentką wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (2001), wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2005) i wydziału ArtScience Królewskiej Akademii Sztuk w Hadze (NL, 2007). Jej instalacje i fotografie pokazywane były na wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Instytucie Mediów V2_ w Rotterdamie (NL), na festiwalu Transmediale w  Berlinie (DE), na festiwalu Today’s Art w Hadze (NL), w Museum Fotografii w Amsterdamie (NL), w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w Galerii NT w Łodzi, w Fundacji Stroom w Hadze (NL), w Galerii Amer Abbas w Wiedniu (AT), w Galerii Sariev w Plovdivie (BG), w Galerii Lenikus w Wiedniu (AT), w Galerii Miejskiej w Gdańsku.

foto WalentynowiczDorota Walentynowicz tworzy też prace w przestrzeni publicznej, jak projekcja “S_00” na Ratuszu Miejskim w Bremie, projekcja “Subwersywny Blask Materii” na wysokościowcu Zieleniak w Gdańsku, instalacja “Vanishing Point” w Melk (instalacja “Vanishing Point” w Melk/Austria, w koopercaji z Herwigiem Weiserem). Zajmuje się także działalnością dydaktyczną: w latach 2006-07 prowadziła zajecia z zakresu Synestezji w Konserwatorium w Hadze, w latach 2009-10 była asystentką w katedrze Fotografii ASP w Poznaniu. Pojedyńcze wykłady prowadziła także na Universität der Künste w Berlinie i w MuseumsQuartier w Wiedniu.

Dorota Walentynowicz jest laureatką licznych stypendiów. m.in. Stypendium Ministerstwa Kultury i Nauki Holandii (2006), Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców (2007) Stypendium  Miasta Brema (2008), Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2010), Stypendium Austriackiego Ministerstwa Współpracy Międzynarodowej (2010).„In Fear of Dead Enigmas” jest to realizacja artystyczna w formie rzeźby kinetycznej, w której powolna rotacja bryły powoduje sekwencyjne przemieszczanie się wyładowań elektrycznych, przez co uzyskany zostaje efekt zwielokrotnionego łuku. Instalacja wbudowana jest w formę sześcianu z półprzezroczystego materiału Plexiglas. Bryła przecięta jest po skosie na dwie części i umieszczona na osi obrotowej zaopatrzonej w napęd elektryczny. W każdej z dwóch części bryły wbudowane są naprzeciw siebie 42 elektrody umieszczone w powłoce gazu ochronnego. Elektrody te podłączone są do źródła wysokiego napięcia (10000v) generowanego przez iskrowniki, specjalnie zaprojektowane tak, aby możliwe było uzyskanie łuku elektrycznego w kilku punktach jednocześnie. Górna część bryły podlega rotacji, przez co następuje rozerwanie formy i przemieszczenie pola elektrycznego. Dopiero po zatoczeniu pełnego obrotu bryła składa się w całość, po czym następuje powtórzenie sekwencji ruchowej.Praca prezentowana w ramach OPEN Source Art zrealizowano w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy pomocy finansowej samorzadu wojewodztwa pomorskiego.

www.dobrze.nl