MIRKO LAZOVIĆ | OSA 2011

Mirko Lazović to multidyscyplinarny artysta wizualny, zainteresowany wytworzeniem równowagi między obserwującym a obserwowanym. Jego zainteresowania interaktywnością wynikły spontanicznie poprzez praktykowanie statycznych sztuk wizualnych. Chce sprawdzić w praktyce ideę artysty tworzącego minimalne bariery między widzem a dziełem sztuki.Podczas OSA stworzy pracę Painting Apparatus 1.1:

Widzowie uczestniczą w tworzeniu pracy zostawiając ślady na płótnie/ekranie samą obecnością. Ich ruchy (gesty), wywołują zmianę w procesie “malowania”. W ten sam sposób natychmiastowe zmiany na ekranie wpływają na sposób, w jaki widzowie poruszają się w pomieszczeniu. Każda zmiana jest nieodwracalna; a wszystkie zebrane razem tworzą video-obraz.


///////////////////////////////////////////////////////////////// 

Mirko Lazović / Visual artist (RS/NL)
Makes video paintings and installations.
Audience can often be the integral part of his works.
Activly prerforms and exhibits since 2002.

Painting Apparatus 1.1

Visitors are participating in the artwork by leaving the traces on the canvas/screen by their very presence. Their movements (gestures) trigger a change in the ‘painting’ progress. In the same way, immediate interventions on the screen are influencing the way visitors move through the room. All changes are irreversible; and accumulated, they are generating a video-painting.   

Mirko Lazović is multidisciplinary visual artist interested in creating an equilibrium between observer and observed. His interest in terms of interactivity came spontaneously through his practice in a static visual arts.

He wants to examine the concept of the artist as the author of minimal boundaries between the viewer and the artwork.

Education:

2006-2008 MA ArtScience, Royal Conservatory, The Hague
2003-2006 BA Royal Academy of Fine Arts in The Hague
1999-2005 BA Academy of Fine Arts in Belgrade
1998-1999 restoration of paintings at the Academy of Orthodox Church in Belgrade