Sebastian Bednarek aka RI _RE | OSA 2012Sebastian  Bednarek  aka RI _RE 
Porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej i preparowanej. Eksperymentuje z barwami, przetwarzaniem dźwięków, nie rzadko używając nagrań terenowych. RI_RE stosuje i łączy różnych techniki wytwarzania i generowania brzmień.
Sebastian jest wnikliwym obserwatorem rzeczywistości, postrzegającym świat przez pryzmat ludzkich interakcji. W swoich pracach, za pomocą zarejestrowanych dźwięków komponuje mapy wrażeń i wspomnień, poszukując niejednoznacznych i ulotnych sytuacji.
Twórca instalacje dźwiękowe i obserwator akustycznej tkanki miejskiej.


RI_RE to jednoosobowy wytwór muzyczny zbudowany z kolaży, map dźwiękowych oraz sampli. Całość stanowi nieokreśloną formę improwizowaną, wpisującą się w nurt muzyki trudnej do zamknięcia w konkretnych ramach, a także wymagającej od słuchacza skupienia i zaangażowania.
To historie pisane dźwiękami i zapisami otaczającego świat.

BIO:
05.2010  “Obr.Westerplatte 12 - szkic audiowizualny“- Streetwave 2009
06.2010  “Remix opowisci Obr.Westerplatte 12“ -Na Oliwianie  - szkic audiowizualny - set AV dedykowany dzielnicy Oliwa
05.2011 „ Poczekalnia Selektywna“ instalacja audio/wideo
04.2012  Koncert Teatr w Oknie- live act
06.2012  Pusto/Stan instalacja audio/wideo